Start > Orter > Vare

Vare

Kommun Varberg

Platsen ligger söder om Varbergs stad

Gamla Köpstad ligger söder om TrÀslövslÀge

BefolkningsmÀngd: -
Area: -
Tidigaste historiska kÀlla:
Namnet: -
Kommun: Varberg
Se på karta på eniroInledning
Den del av TrÀslövs församling som kallas Vare Àr idag till större del lantbruksmark. En del aktiva lantbruk finns samt Vare BÀrodling som bl a har en jordgubbsproduktion.
I södra delen av Vare ligger Tolfsgård och Bengtsgård. DĂ€r finns också gamla kommunhuset, tidigare fattiggård som numera Ă€r vandrarhem och dĂ€r det finns en djurkyrkogård idag.
Öster dĂ€rom ligger det område som kallas Vare Ry. Norr om finns Vareborg med Vare BĂ€rodling.
VÀstergrÀnsen till Vare utgörs av g:a E6:an, öster dÀrom ligger den gamla skolan i Vare.
Bild frÄn VareFornborgen Borreberg
Det finns inte så mycket fornlĂ€mningar i Varebygden med ett undantag. Det Ă€r fornborgen Borreberg som ligger i grĂ€nstrakten till Hunnestads och Spannarps församlingar. På Borreberg med branta stup, sĂ€rskilt åt norr, trĂ€ffar man på en terassformad stenvall. I sin helhet 90 m lång med en bredd mellan 5 och 9 m och höjd av 1,5 m. Det Ă€r en försvarsvall, som hĂ€r ersĂ€tter de naturliga stupen och kompletterar det skydd naturen i sig sjĂ€lv ger.
Det var alltså en fornborg från forntida ofredstider dit folket kunde ta sin tillflykt, då fientliga skaror plundrade och kanske brĂ€nde gårdar i bygden. Fornborgens historia kĂ€nner man inte till. Men från 400-talet och till strax efter vikingatiden kan vara ett riktigt antagande eftersom det vid den tiden fanns en del liknande fornborgar bl a den kĂ€nda fornborgen Eketorp på Öland som numera Ă€r ett av Sveriges 13 vĂ€rldsarv. Man menar att många fornborgar kom till under ofredstiderna ca år 450. Mer om fornborgar finns att lĂ€sa på Internet bl a: http://www.catshaman.com/s31/0fornb.htm.

Vare genom historien
Bild frĂ„n VareMan menar idag att Vare, som förr var en by, hette Warum och finns omnĂ€mnd i Kung Valdemars jordebok. Det finns omnĂ€mnt att Vare by, Warum, tillsammans med gården Grimeton gav 8 mark silver till kungen.
Vare har lĂ€nge varit ett ganska skoglöst område trots att det i gamla skrifter tals om att Halland bestod till stora delar av skog. Anledningen till detta beskrivs som att trĂ€den i bygden anvĂ€ndes till staden som låg nĂ€ra. Staden och slottet hade behov av trĂ€d både till bostadsbebyggelse och brĂ€nsle. Skogen i bygden kom dĂ€rför att försvinna från 1200-talet fram till 1600-talet dĂ€r Kiettel Clason Felterus karta 1652 visar det. Helt trĂ€dlöst var det inte vilket senare kartor från bl a 1700-talet visar.
1729 genomfördes en undersökning av förhållandena i Halland. Det var landshövding Wilhelm Bennet som gav order om detta. För Vare finns dĂ€r upptecknat 6 gårdar enligt följande: Ware Anders Bengtsons gård, Ware Oluf Gudmundsons gård, Ware Bengt Swensons gård, Ware Bengt Andersons gård, Ware Bengt Jönsons gård och Ware Peer Swensons gård.

Vare skola
Den 1 juli 1853 beslöt sockenstĂ€mman uppföra två skolhus varav ett skulle ligga i Vare. Det blev byggt samma år och inrymde lĂ€rosal samt bostad på ett rum och kök. 1881 gjordes en skolbyggnad avsedd för folkskolestadiet med lĂ€rosal samt två rum och kök för lĂ€raren. 1925 utökades bostaden med ett rum och en hall samt egen ingång. 1942 inreddes badrum och toalett. Men mot 1960-talet flyttades undervisningen till skolan i TrĂ€slövslĂ€ge dĂ€r Ankarskolan byggdes som var klar 1967.

Kommungården
Bild frĂ„n VareDen 7 maj 1892 valdes en fattiggårdskommittĂ© med uppgift att köpa in passande gård avsedd för fattigvård. Under 1900 Ă€gde detta köp av. Man köpte Lars Albrektssons fastighet Vare 3. Denna gård ?kommungården? skulle fungera som fattiggård dĂ€r fattiga familjer kunde bo och ta del av jordbruket. Tanken var att de fattiga skulle få det bĂ€ttre och sedemera få arbete på något sĂ€tt och dĂ€rmed kunna skrivas ut för att sjĂ€lva klara sitt boende och levnadsförhållande. 1954 upphörde fattiggården dĂ€rför att det inte fanns några som behövde den. Den arrenderades ut och de gamla som bodde dĂ€r kom att föras över till Östergården i Varberg i mitten av 1960-talet. Numera Ă€r gården uthyrd till Svenska Turistföreningen och anvĂ€nds som vandrarhem.

Text och Bild: Karl-Gunnar Svensson