Start > Resmål > Äskhults by

Äskhults by

Kulturreservatet Äskhults by är ett unikt besöksmål, ca 5 mil söder om Göteborg. Byn består av fyra gårdar tätt kring ett bytorg.


Byn från luften. /Foto: Jan Augustsson Bergslagsbild AB 2002Byggnaderna uppfördes under 1700- och 1800-talet och ligger kvar på sina ursprungliga platser trots skiftesreformer under 1800-talet. De äldsta byggnaderna är från tidigt 1600-tal. Byns läge på krönet av en skogsbevuxen höjd är karaktäristiskt för äldre bylokalisering.
Tag en promenad i de vackra fägatorna runt byn och njut av landskapet. Här sker nu ett återskapande i markerna efter storskifteskartan från 1825. På åkern växer åter gamla lantsorter av korn, havre, råg och lin.
Under sommaren betar djur av äldre lantraser   runt byn (skogsfår och fjällnära fjällkor) samt i byn finns Linderödssvin och Åsbohöns. (Foto: Jan Augustsson Bergslagsbild AB 2002)

Historik
Äskhults by omnämns redan på 1600-talet i en handling utfärdad vid Kolla ting i Kungsbacka, där namnen på de fyra gårdarnas ägare uppges. Det nuvarande bynamnet Äskhult härstammar från 1592, skrevs då Eskholtt, och kom sannolikt från den rikliga förekomsten av askträd och att stora mängder asklöv tillvaratogs som djurfoder. Byns historia kan härledas tillbaka till bronsåldern för ca 2700 år sedan. Stolphål och härdar har vid undersökningar hittats ute på åkrarna.

Tack vare hembygdsmannen Nils Brogren, från Släp, har byn räddats till eftervärlden.
Hans personliga anknytning till byn, samt brinnande intresse för hembygden drev
honom att under 1940-50 talet kämpa för dess överlevnad.

Vägbeskrivning:
Från Göteborg: E6 mot Malmö, tag av vid Fjäråsavfarten. Följ skyltad väg till Äskhult via Gällinge, totalt ca 5 mil.
Från Malmö: E6 mot Göteborg, tag av vid Frillesåsavfarten. Följ skyltad väg till Äskhult via Gällinge.

Tillgänglighet:
Transport med minibuss möjlig upp till byn.
Flyttbar ramp finnes för besök till några av byggnader.

Hemsida:
www.askhultsby.se