Start > Resmål > Grimeton

Grimeton

I Grimeton 10 km öster om Varberg finns en radiostation som använts för telegramtrafik mellan Sverige och USA. Stationen, som fortfarande är i full drift, uppfördes på Unescos världsarvslista 2004. Endast här är 1920-talets spetsteknik för långvågskommunikation bevarad. Raden av sex mäktiga antenntorn syns milsvitt.


Gammal bild på GrimetonmastarnaEtt världsarv är ett kultur- eller naturminne med så unika egenskaper att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara. I Sverige finns fjorton världsarv, varav två delas med andra länder.

Grimetons långvågsteknik är ännu helt funktionsduglig! Den utvecklades under första världskriget av svensk-amerikanen Ernst Alexanderson och sändningar genomförs regelbundet med amatörer från hela världen som lyssnare. Granne med den gamla anläggningen finns även sändare för TV och FM.

Alex labb, inspirerat av konstruktören Alexanderson,   välkomnar besökare i alla åldrar att ta del av teknik i alla former, som t ex att på gå på morsejakt!

Besök Världsarvet Grimeton! Följ brun skyltning ?Radiostationen Grimeton?.
Från E6: Avfarterna 53 och 54. Från väg 153 Varberg-Värnamo avfart Gödestad kyrka.

Gruppbokning:
Gruppbesök hela året bokas på 0340-67 41 90.

Hemsida:
www.grimetonradio.se

Välkommen till Världsarvet Grimetons nya besöks- och informationscentrum med kafé och butik!