Start > Fjärås bräcka

Fjärås bräcka

Fjärås Bräcka är en av landets förnämsta lämningar från istiden. När isen drog sig undan för 12 000 år sedan en israndsbildning av grus och morän som dämmer upp sjön Lygnern till 15 meter över havsnivån.


Från Bräckans krön har man en fantastisk utsikt. I väster syns havet och i öster Lygnern, Hallands största insjö.

Området är rikt på gravar och andra lämningar från vår förhistoria. Järnåldersgravfältet vid kanten av Bräckan är ett av landets förnämsta. Här finns mer än 100 bautastenar. Den största, Frodestenen, är nära fem meter hög.

Vid Fjärås Bräcka finns en utställning om bygdens natur och kulturhistoria samt café. Besökaren skall få tips om vad som händer i naturen just nu och utanför husknuten startar naturstigar som visar vägen.

Naturum invigdes 12 juni 2005 och är ett samarbete mellan naturvårdsverket och Kungsbacka kommun. 2003 kom de kom överens om att uppföra ett naturum Fjärås Bräcka, en informationsanläggning med utställning och café på ca 260 m2.

Hemsida:
www.naturumfjarasbracka.se