Start > Hallands historia

Hallands historia

På dessa sidor kan du läsa om Hallands historia från dessa att människor flyttade hit till idag.

Forntid (10 000 f Kr till 800 e Kr)

Eftersom det inte finns några källor om Halland före år 500 e.Kr, så är det svårt att säga hur Hallands historia är just under denna tid.
Läs mer...
Vikingatid (800 till 1100)

På 800-talet bildas kungariket Danmark, Halland ingår i detta rike.
Läs mer...
Äldre medeltid (1100 till 1300)

Norra Hallands grevskap bildas. Nu börjar resan mot en nordisk union.
Läs mer...
Kalmarunionen (1300 till 1521)

På 1300-talet är Halland mittenpunkten i Nordens historia. Under slutet på 1300-talet bildas Kalmarunionen. I början på 1500-talet bryter stora oroligheter ut i hela Danmark även i Halland.
Läs mer...
Reformation och krig (1500 till 1700)

Danmark är den ledande makten i Norden genom hela medeltiden. I början på 1600-talet visar Danmark sig vara ohotad som stormakt. Men detta förändras och när Danmark försvagas blir Sverige Nordens nya stormakt.
Läs mer...
Upplysningen (1700 till 1850)

Efter Sveriges maktövertagande omformas Halland till ett svenskt landskap. Jordbruket är oförändrat fram till mitten av 1800-talet.
Läs mer...
Modern tid (1850 till 1945)

Under denna tid utvecklas industrin sakt i Halland. Järnvägar byggs och industier skapas.
Läs mer...
Nutid (1945 till idag)

Halland går in i efterkrigstiden och lämnar milleniumet som en modern landsdel.
Läs mer...