Start > Hallands historia > Reformation och krig > Skånska kriget och freden i Lund

Skånska kriget och freden i Lund

Den 29 juni 1676 landstiger en dansk armé vid Råå söder om Helsingborg. Detta är början till det som kallas för Skånska kriget, eftersom det till största delen utspelar sig i Skåne.

Kriget är en del i en större maktkamp i Europa. Frankrike tvingar mer eller mindre Sverige att anfalla Brandenburg för att Sverige ska få finansiellt stöd från Frankrike. Frankrike har dessförinnan förklarat Nederländerna krig. Ur dessa konflikter ser Christian V sin chans att utkämpa ett krig för att bl a återerövra Skåne, Halland och Blekinge som förlorats vid freden i Roskilde 1658.

Kriget började bra för den danska kungen. Efter en avledningsmanöver mot Ystad den 27 juni landstiger en dansk armé vid Råå den 29 juni 1676. Armé erövrar bl a Helsingborg och Landskrona. Samtidigt faller en armé från Norge in i Bohuslän, målet är att förena denna armé med armén i Skåne, genom att erövra Bohuslän och Halland. Från Skåne faller därför en armé in, med uppgift att erövra Halmstad. Den danska armé träffar på en svenska utanför Halmstad, vid Fyllebro. Där vinner svenskarna ett avgörande slag, eftersom segern innebär att den danska armén från Bohuslän inte kan nå Skåne. Fortsättningen av kriget förs i Skåne.

Vid krigsslutet behärskar den danska armé delar av Bohuslän, Lanskrona, Helsingborg och Gotland dessutom är svenska flottan omintetgjord. Därför går danska kungen in i fredförhandlingarna med krav på stora landvinningar. Han anser att landvinningarna bör leda till ett bra fredsfördrag för Danmark. Det danska sändebudet Meyercrone åker till Paris för att sluta den bästa möjliga freden. Fredsfördraget sluts i Fontaineblaue, enligt fördraget måste Danmark avstå alla landvinningar. Frankrike är Sveriges bundsförvant och Europas ledande stat. Det franska inflytandet gör att inga av Danmarks förlorade landområden återgår till Danmark. Freden bekräftas i Lund den 26 september.

Referenser:

Författare Titel Årtal
Rystad, G. et al Kampen om Skåne 2005