Start > Orter > Klastorp

Klastorp

Kommun Varberg

Plats öster om Varbergs stad

Klastorp ligger precis öster om Varberg

BefolkningsmÀngd: -
Area: -
Tidigaste historiska kĂ€lla: Från 1478
Namnet:   -
Kommun: Varberg
Se på karta på eniroKlastorpsbygden
GĂ„rdsvĂ€g in till gĂ„rd i Klastorp Klastorp Ă€r den norra delen av TrĂ€slövs församling som ligger nordöst om motorvĂ€gen. Det Ă€r en något kuperad terrĂ€ng utan något större inslag av skog som ger ett intryck av slĂ€ttbygd. Ett ganska öppet jordbrukslandskap med några övriga nĂ€ringar som vĂ€xtodling och bilverkstad. Bygden Ă€r till stora delar lantbruksbygd, men det finns också andra företag och bebyggelse. RiksvĂ€g 153 går rakt igenom socknen.

Klastorp förr i tiden
Klastorp Ă€r den gamla delen av församlingen i all fall om man ser till de två Ă€ldsta byggnadsverken i TrĂ€slövs församling som ligger i Klastorp och dĂ€r finns både rösen och gravfĂ€lt. Klastorp Ă€r den del i församlingen som ur fornminnessynpunkt Ă€r den intressantaste delen i TrĂ€slövs församling. Upp till tolv fornminnesmĂ€rken finns det varav tre gravfĂ€lt. Det största av dem ligger på Finnas i nĂ€rheten av vĂ€derkvarnen.
NĂ€r det gjordes en mantalsförteckning 1645 fanns det 17 gårdar antecknade i Klastorps socken.

Äldre byggnader
Några av de byggnader och minnesmĂ€rken som finns i Klastorp Ă€r vĂ€derkvarnen, skolan, linbastan, och bron över Himleån vid Åttabro .
Kvarnen i Klastorp


Klastorps skola Ă€r belĂ€gen vid riksvĂ€g 153 ca 5 km från Varberg. Den uppfördes 1874 och inrymde då en lĂ€rosal samt förstuga och en lite kammare för lĂ€rarinnan. 1889 ombyggdes bostaden till två rum och kök. 1949 drogs skolan in och bostaden hyrdes ut.
Linbastan vid Gamlas i TrĂ€slöv ligger norr om 153:an innan skolan. Ordet basta kommer från ett ord som betyder vĂ€rme, och en badstuga var ett hus dĂ€r man vĂ€rmde något, i detta fall lin. Bastan Ă€r delvis nedgrĂ€vd i backen och var försett med en ugn som kallades galt. Ugnen eldas med torv.

GĂ„rdsgataVĂ€derkvarnen lĂ€r vara uppbyggd på 1890-talet av Nils Börjesson som troligen flyttar denna kvarnbyggnad från Norra NĂ€s.
Det har också funnits en affĂ€r i Klastorp, nĂ€mligen till ?Slaktarna?. Den startade någon gång i början av 1900-talet och lades ned i början på 1960-talet.
Åttabro Ă€r ett område kring en stenvalvsbro från tidigt 1800-tal som går över Himleån. LĂ€nsstyrelsen har gjort en omlĂ€ggning av valvet eftersom den var på vĂ€g att rasa. Man anvĂ€nde kallmurning, samma metod som nĂ€r bron byggdes. Det Ă€r naturens egen konstruktion som håller ihop det hela
Vid Åttabro fanns förr ett mejeri som var ett av de första i Sverige och startades 1886, men lades ned 1937.


Klastorp idag
Klastorp finns beskrivet i kommunens översiktsplan. DĂ€r står det bl a:

  • Området ska i huvudsak bestå som jordbruksmark och eventuell plats för våtmark kring Himleån i söder.   HĂ€star pĂ„ Ă€ng i Klastorp
  • Enstaka ny helårsbebyggelse kan efter prövning tillåtas.
  • Studier bör göras om våtmark kan anlĂ€ggas för Himleåns vatten söder om vĂ€g 153.
  • LĂ€ngs Himleåns strĂ€nder bör ett skyddsområde på minst 6 m hållas fritt från gödsling och besprutning.
  • Området ska i huvudsak nyttjas för jordbruksĂ€ndamål med möjlighet att ingå i stadens ekologiska kretslopp.
  • Mycket stor restriktivitet bör iakttas vid bebyggelseprövningar i området förutom nĂ€r det gĂ€ller bebyggelse för jordbrukets eget behov.
  • Eventuell ny bebyggelse bör förlĂ€ggas i anslutning till befintlig och till utformning, material och fĂ€rgsĂ€ttning anpassas till den Ă€ldre lokala byggtraditionen och till landskapsmiljön. ?


(Uppgifterna Ă€r till stora delar hĂ€mtade från TrĂ€slövsboken, men också från olika artiklar funna på Internet samt från Varbergs kommuns översiktsplan)

Text och Bild: Karl-Gunnar Svensson