Start > Orter > Träslöv

Träslöv

Kommun Varberg

Platsen är en del av östra Varbergs stad

Träslöv ligger i östra delen av Varberg

Befolkningsmängd: ca 1-2 000 (är en del av Varbergs stad)
Area: -
Tidigaste historiska källa: Från 1406
Namnet:
Kommun: Varberg
Se på karta på eniro


Inledning
Träslövs socken var från början en ganska stor socken som, innan fästningen kom, hade sitt område ända ut mot havet. Med åren kom alltmer att tas över av staden Varberg. Redan ?år 1843 den 26 Mars hölls allmän lagligen 14 dagar förut kungjord Socknestämma i Träslöfs Kyrka i anledning af Högwördiga Dom Capitlet i Götheborg till Pastors Embetet i Träslöf gifna Resolution af den 1 Mars detta år?.
Det man ville var att ?Warbergs Slotts Församling? skulle upphöra att vara ett anex till Träslövs församling. Detta gick församlingen med på denna dag.
Man kan nog säga att bygden i Träslöv, som från början var jordbruksbygd med en hel del skog: Skogen kom att gå åt till det som kom att förändra hela Träslövs socken. Detta som hände var att en kyrka byggdes någon gång på 1100-talet samt att Greve Jakob 1287 dömdes för mordet på den danske kungen Erik Glipping. Då tog sig Greve Jakob till sitt grevskap Halland och började bygga en fästning på ett berg vid havet i Träslövs bygds grannskap. Sedemera kom Varbergs stad att knytas samman med fästningen. Staden hade dessförinnan legat nordost därom. Men efter att svenskarna den 4 februari 1612 bränt Varbergs stad beordade Christian IV år 1613 att staden skulle byggas i anslutning till fästningen. Genom detta kom Varbergs stad genom åren att utvecklas mot öster på bekostnad av Träslövs socken. Det senaste delen som fördes över från Träslöv till Varberg, skedde i början på 1970-talet då Lilla Träslöv och Håstensområdet fördes över till Varberg.

Träslövs bygd
Träslöv är det namn som socknen burit sedan medeltiden. Troligen har kyrkans placering gjort att det var detta namn som burit hela socknen genom åren. Sedan Träslövs kommun blivit en del av Varbergs kommun har Träslöv som bygdenamn blivit en del av Träslövs församlingsgeografiska del. Den ligger mellan Klastorp och Vare. I söder ligger gränsen söder om Jonstaka ridhus. Den norra gränsen kan idag dras vid nya motorvägen, även om detta inte helt följer den gamla osynliga gränsen.
Bygden har varit jordbruksbygd under många hundra år. Men när staden började växa på 1960-70 talet byggdes flera bostadsområden upp i närheten av kyrkan. Ännu kommer fler bostadsområden att byggas.

Träslövs forntid
Det finns inte så många gamla gravplatser från forntid i Träslöv. Det är mest Korsgata som är känd. Den ligger idag 1 km öster om Träslövs kyrka. Man menar att denna plats utgjorde begravningsplats under minst 700 år. Men från 1100-talet var begravningsplatsen i anslutning till kyrkan, som byggdes vid nuvarande Skultagården.

Träslövs g:a kyrka
Vi vet inte så mycket om den gamla kyrkan i Träslöv. Det vi vet är att kyrkan hade en stor betydelse eftersom det var fästningsförsamlingens kyrka.. Den låg i en uråldrig vägkorsning Träslöv- Klastorp- Lindberg- Varberg- Holmagärde- Hunnestad- Gödestad och var byggd som en romansk stenkyrka, med absid. Kyrkan revs 1851 och de kvarvarande resterna av kyrkan förstördes 1858. Sista utgrävningen i kyrkan gjordes på 1930-talet.
De historiska händelserna som finns i anknytning till den gamla kyrkan kan sägas vara två.

  • När kung Magnus bodde på Varbergs fästning på 1300-talet var sedemera heliga Birgitta en ofta sedd gäst. Gudstjänsterna hon besökte med kungafamiljen var i den gamla kyrkan i Träslöv.
  • När den danska slottshövitsmannen, Anders Bing dog 1591, var kungen av Skottland Jakob VI (1603 kung av England som Jakob I), här på begravningen i Träslövs gamla kyrka. Han var på väg tillbaka till Skottland efter att ha varit på sitt bröllop i Norge. Då var troligen också Shakespeare en av gästerna.


Träslöv idag
Flygfoto över den tätbebyggda delen av TräslövUnder 1970, -80 och ?90 har Träslövs bygd blivit en del av Varbergs stad. Idag heter stadsdelarna Prästakullen, Vallinsområdet, Nedregården, Borgasgården och Erlandsgården. Men en stor del av Träslöv är fortfarande landsbygd även om antalet lantgårdar har minskat. Träslövs kyrka står liksom på höjden av bygden och kan ses från långt håll. Det kan också det militärtorn göra som finns i närheten av kyrkan. Skultagården med den gamla kyrkan finns i norr och hembygdsföreningens stuga ?Smedjan? finns i närheten. Träslövs föreningsgård har idag blivit granne med bostadsområdet Borgarsgård och Träslövs trädgård finns i anslutning till Prästkullen.

Träslövs smedja
SmedjanSmedjan uppfördes i slutet av 1700-talet och var i bruk till på 1970-talet.
Hembygdsföreningen har ägt fastigheten, som består av smedja och manhus, sedan 1995. Numera anordnas några smideskurser per år i föreningens och Studieförbundets Vuxenskolans regi.

Järnväg genom Träslöv
Varberg ? Ätrans järnväg började 1 maj 1911 och i Träslöv nordost om prästgården låg stationen. Men redan på 1930-talet började man prata om att lägga ned den. Det dröjde dock till 31 januari 1961 när den sista rälsbussen åkte. Därefter var det landsvägsbussar som gällde.

Träslövs kyrka
Träslöv kyrkaTräslövs Kyrka byggdes år 1850, i nyklassisk stil. Det var under kh Glasell detta skedde efter hårt motstånd från församlingsborna, där många ville ha kvar den gamla kyrkan.
1857 målades kyrkan invändigt i ett rutmönster av brunt, grönt och rosa och samtidigt byggdes en orgel av J.N. Söderling, Göteborg. Den hade tio stämmor.
Samma år förgylldes och målades den nyanskaffade altaruppsatsen, med kors, törnekrona och svepeduk.
1886 tillbyggdes och ombyggdes orgeln av S Molander, man lade till åtta stämmor. Kh Fehrman skänkte 1000 kr för detta tillbygge och samma år skänkte han det av honom i Oberammergau (Bayern Tyskland) inköpta stora krucifixet. Samma tid målades kyrkan om och fick nya rutor i grått med gröna blad.
1950 renoverades kyrkan under t f kh Hagman. Sakristian flyttades från att ha varit bakom altaret, till under läktaren där bänkar togs bort och två rum inrättades. Koret förstorades och man lade på ett parkettgolv över de gamla brädgolvet målat som ett marmorerat schackbräde.
1967 sattes en ny orgel in med tjugotvå stämmor. Den byggdes av Tostareds orgelfabrik.
1988 ommålades innertaket och väggarna fick sin empiregula färg och den röda gångmattan lades in. Det stora altarkrucefixet flyttades fram en halv meter och belysning ordnades bakom. Dessutom flyttades ljuskronorna ut över bänkarna från att tidigare ha varit i mittgången.
Under hösten 2004 kommer kyrkan att byggas om invändigt.

Träslövs prästgård
Den gamla prästgården låg tidigare söder om Hunnestadsvägen (mittemot nuvarande prästgårds infart).
De tidigare prästgårdarna var av trä och tydligen ganska dragiga. Den år 1827 nybyggda prästgården var ett rent fuskbygge. Den var byggd i två våningar, rödmålad och med halmtak. Den var en kringbygd gård med ekononomibyggnader åt väst.
1865 byggdes den nuvarande prästgården. Den byggdes i sten och tegel i samma stil som kyrkan.
Runt omkring den anlades en engelsk park med bok, ek, alm, oxel, björk, lönn, sykomorlönn, kastanj och rubenia. Liljekonvalj, blåsippor, gulsippor, vitsippor, snöklockor och snödroppar växer bland annat under träden.
1995 renoverades prästgården på utsidan och de gamla färgerna togs fram, ockragult med mörkgröna fönster och dörrar, vita gesimser.

Flygfoto över Varberg från Träslövs landsbygd


Text och bild: Karl-Gunnar Svensson