Start > Orter > TrÀslöv

TrÀslöv

Kommun Varberg

Platsen Àr en del av östra Varbergs stad

TrÀslöv ligger i östra delen av Varberg

BefolkningsmÀngd: ca 1-2 000 (Àr en del av Varbergs stad)
Area: -
Tidigaste historiska kĂ€lla: Från 1406
Namnet:
Kommun: Varberg
Se på karta på eniro


Inledning
TrĂ€slövs socken var från början en ganska stor socken som, innan fĂ€stningen kom, hade sitt område Ă€nda ut mot havet. Med åren kom alltmer att tas över av staden Varberg. Redan ?år 1843 den 26 Mars hölls allmĂ€n lagligen 14 dagar förut kungjord SocknestĂ€mma i TrĂ€slöfs Kyrka i anledning af Högwördiga Dom Capitlet i Götheborg till Pastors Embetet i TrĂ€slöf gifna Resolution af den 1 Mars detta år?.
Det man ville var att ?Warbergs Slotts Församling? skulle upphöra att vara ett anex till TrĂ€slövs församling. Detta gick församlingen med på denna dag.
Man kan nog sĂ€ga att bygden i TrĂ€slöv, som från början var jordbruksbygd med en hel del skog: Skogen kom att gå åt till det som kom att förĂ€ndra hela TrĂ€slövs socken. Detta som hĂ€nde var att en kyrka byggdes någon gång på 1100-talet samt att Greve Jakob 1287 dömdes för mordet på den danske kungen Erik Glipping. Då tog sig Greve Jakob till sitt grevskap Halland och började bygga en fĂ€stning på ett berg vid havet i TrĂ€slövs bygds grannskap. Sedemera kom Varbergs stad att knytas samman med fĂ€stningen. Staden hade dessförinnan legat nordost dĂ€rom. Men efter att svenskarna den 4 februari 1612 brĂ€nt Varbergs stad beordade Christian IV år 1613 att staden skulle byggas i anslutning till fĂ€stningen. Genom detta kom Varbergs stad genom åren att utvecklas mot öster på bekostnad av TrĂ€slövs socken. Det senaste delen som fördes över från TrĂ€slöv till Varberg, skedde i början på 1970-talet då Lilla TrĂ€slöv och Håstensområdet fördes över till Varberg.

TrÀslövs bygd
TrĂ€slöv Ă€r det namn som socknen burit sedan medeltiden. Troligen har kyrkans placering gjort att det var detta namn som burit hela socknen genom åren. Sedan TrĂ€slövs kommun blivit en del av Varbergs kommun har TrĂ€slöv som bygdenamn blivit en del av TrĂ€slövs församlingsgeografiska del. Den ligger mellan Klastorp och Vare. I söder ligger grĂ€nsen söder om Jonstaka ridhus. Den norra grĂ€nsen kan idag dras vid nya motorvĂ€gen, Ă€ven om detta inte helt följer den gamla osynliga grĂ€nsen.
Bygden har varit jordbruksbygd under många hundra år. Men nĂ€r staden började vĂ€xa på 1960-70 talet byggdes flera bostadsområden upp i nĂ€rheten av kyrkan. Ännu kommer fler bostadsområden att byggas.

TrÀslövs forntid
Det finns inte så många gamla gravplatser från forntid i TrĂ€slöv. Det Ă€r mest Korsgata som Ă€r kĂ€nd. Den ligger idag 1 km öster om TrĂ€slövs kyrka. Man menar att denna plats utgjorde begravningsplats under minst 700 år. Men från 1100-talet var begravningsplatsen i anslutning till kyrkan, som byggdes vid nuvarande Skultagården.

TrÀslövs g:a kyrka
Vi vet inte så mycket om den gamla kyrkan i TrĂ€slöv. Det vi vet Ă€r att kyrkan hade en stor betydelse eftersom det var fĂ€stningsförsamlingens kyrka.. Den låg i en uråldrig vĂ€gkorsning TrĂ€slöv- Klastorp- Lindberg- Varberg- HolmagĂ€rde- Hunnestad- Gödestad och var byggd som en romansk stenkyrka, med absid. Kyrkan revs 1851 och de kvarvarande resterna av kyrkan förstördes 1858. Sista utgrĂ€vningen i kyrkan gjordes på 1930-talet.
De historiska hĂ€ndelserna som finns i anknytning till den gamla kyrkan kan sĂ€gas vara två.

  • NĂ€r kung Magnus bodde på Varbergs fĂ€stning på 1300-talet var sedemera heliga Birgitta en ofta sedd gĂ€st. GudstjĂ€nsterna hon besökte med kungafamiljen var i den gamla kyrkan i TrĂ€slöv.
  • NĂ€r den danska slottshövitsmannen, Anders Bing dog 1591, var kungen av Skottland Jakob VI (1603 kung av England som Jakob I), hĂ€r på begravningen i TrĂ€slövs gamla kyrka. Han var på vĂ€g tillbaka till Skottland efter att ha varit på sitt bröllop i Norge. Då var troligen också Shakespeare en av gĂ€sterna.


TrÀslöv idag
Flygfoto över den tĂ€tbebyggda delen av TrĂ€slövUnder 1970, -80 och ?90 har TrĂ€slövs bygd blivit en del av Varbergs stad. Idag heter stadsdelarna PrĂ€stakullen, Vallinsområdet, Nedregården, Borgasgården och Erlandsgården. Men en stor del av TrĂ€slöv Ă€r fortfarande landsbygd Ă€ven om antalet lantgårdar har minskat. TrĂ€slövs kyrka står liksom på höjden av bygden och kan ses från långt håll. Det kan också det militĂ€rtorn göra som finns i nĂ€rheten av kyrkan. Skultagården med den gamla kyrkan finns i norr och hembygdsföreningens stuga ?Smedjan? finns i nĂ€rheten. TrĂ€slövs föreningsgård har idag blivit granne med bostadsområdet Borgarsgård och TrĂ€slövs trĂ€dgård finns i anslutning till PrĂ€stkullen.

TrÀslövs smedja
SmedjanSmedjan uppfördes i slutet av 1700-talet och var i bruk till på 1970-talet.
Hembygdsföreningen har Ă€gt fastigheten, som består av smedja och manhus, sedan 1995. Numera anordnas några smideskurser per år i föreningens och Studieförbundets Vuxenskolans regi.

JÀrnvÀg genom TrÀslöv
Varberg ? Ätrans jĂ€rnvĂ€g började 1 maj 1911 och i TrĂ€slöv nordost om prĂ€stgården låg stationen. Men redan på 1930-talet började man prata om att lĂ€gga ned den. Det dröjde dock till 31 januari 1961 nĂ€r den sista rĂ€lsbussen åkte. DĂ€refter var det landsvĂ€gsbussar som gĂ€llde.

TrÀslövs kyrka
TrĂ€slöv kyrkaTrĂ€slövs Kyrka byggdes år 1850, i nyklassisk stil. Det var under kh Glasell detta skedde efter hårt motstånd från församlingsborna, dĂ€r många ville ha kvar den gamla kyrkan.
1857 målades kyrkan invĂ€ndigt i ett rutmönster av brunt, grönt och rosa och samtidigt byggdes en orgel av J.N. Söderling, Göteborg. Den hade tio stĂ€mmor.
Samma år förgylldes och målades den nyanskaffade altaruppsatsen, med kors, törnekrona och svepeduk.
1886 tillbyggdes och ombyggdes orgeln av S Molander, man lade till åtta stĂ€mmor. Kh Fehrman skĂ€nkte 1000 kr för detta tillbygge och samma år skĂ€nkte han det av honom i Oberammergau (Bayern Tyskland) inköpta stora krucifixet. Samma tid målades kyrkan om och fick nya rutor i grått med gröna blad.
1950 renoverades kyrkan under t f kh Hagman. Sakristian flyttades från att ha varit bakom altaret, till under lĂ€ktaren dĂ€r bĂ€nkar togs bort och två rum inrĂ€ttades. Koret förstorades och man lade på ett parkettgolv över de gamla brĂ€dgolvet målat som ett marmorerat schackbrĂ€de.
1967 sattes en ny orgel in med tjugotvå stĂ€mmor. Den byggdes av Tostareds orgelfabrik.
1988 ommålades innertaket och vĂ€ggarna fick sin empiregula fĂ€rg och den röda gångmattan lades in. Det stora altarkrucefixet flyttades fram en halv meter och belysning ordnades bakom. Dessutom flyttades ljuskronorna ut över bĂ€nkarna från att tidigare ha varit i mittgången.
Under hösten 2004 kommer kyrkan att byggas om invÀndigt.

TrĂ€slövs prĂ€stgård
Den gamla prĂ€stgården låg tidigare söder om HunnestadsvĂ€gen (mittemot nuvarande prĂ€stgårds infart).
De tidigare prĂ€stgårdarna var av trĂ€ och tydligen ganska dragiga. Den år 1827 nybyggda prĂ€stgården var ett rent fuskbygge. Den var byggd i två våningar, rödmålad och med halmtak. Den var en kringbygd gård med ekononomibyggnader åt vĂ€st.
1865 byggdes den nuvarande prĂ€stgården. Den byggdes i sten och tegel i samma stil som kyrkan.
Runt omkring den anlades en engelsk park med bok, ek, alm, oxel, björk, lönn, sykomorlönn, kastanj och rubenia. Liljekonvalj, blåsippor, gulsippor, vitsippor, snöklockor och snödroppar vĂ€xer bland annat under trĂ€den.
1995 renoverades prĂ€stgården på utsidan och de gamla fĂ€rgerna togs fram, ockragult med mörkgröna fönster och dörrar, vita gesimser.

Flygfoto över Varberg frÄn TrÀslövs landsbygd


Text och bild: Karl-Gunnar Svensson