Start > Orter > Gamla Köpstad

Gamla Köpstad

Kommun Varberg

Orten ligger söder om Varbergs stad

Gamla Köpstad ligger söder om Träslövsläge

Befolkningsmängd: -
Area: -
Tidigaste historiska källa: -
Namnet: -
Kommun: Varberg
Se på karta på eniro


Inledning
Det kan vara svårt att idag avgr√§nsa Tr√§sl√∂vsl√§ge från Gamla K√∂pstad, men man skulle kunna t√§nka sig att området s√∂der om Laxv√§gen kan utg√∂ra det vi idag kallar f√∂r Gamla K√∂pstad. Egentligen går gr√§nsen norr från Sj√∂stj√§rnev√§gen, √∂ver Valv√§gen och Storgatan samt utmed den nya Knotv√§gen. Men med bebyggelsen idag ter sig Tr√§sl√∂vsl√§ge str√§cka sig långt ned i Gamla K√∂pstad. Så någon naturlig gr√§ns av idag √§r svår att finna.
Kusten vid Gamla Köpstad


L√§ngs havet finns ett naturreservat med ett landskap typiskt f√∂r mellersta Hallands kust. Ljungheden brer ut sig √∂ver sluttningarna och vid stranden samsas betande boskap med strand√§ngarnas rika √∂rtflora. H√§r finns också bronsåldersr√∂sen, klapperstensf√§lt och kala klippor. Fågellivet √§r rikt och reservatet √§r en v√§rdefull h√§ckningsplats f√∂r sj√∂fågel och vadare.
Men det som kanske √§r mest intressant vad g√§ller Gamla K√∂pstad √§r dess långa historia och f√∂r 1000 år sedan var det inte naturen som lockade. Till Gamla K√∂pstad reste m√§nniskor från n√§r och fj√§rran f√∂r att idka handel. En bit inåt landet, vid Tvååker, låg J√§rnm√∂lle och J√§rnvirke, som var något av ett danskt Bergsslagen under 1000-1200-talen. F√∂r båtar som kommer seglande s√∂derifrån √§r bukten vid Gamla K√∂pstad, Lerjan, den f√∂rsta naturhamnen l√§ngs hela den svenska kusten. På 1920-talet hittades två skepp från 1100-talet, v√§l dolda under sanden i Lerjan. Skeppen var kraftiga farkoster i ek, byggda f√∂r att kunna ta tunga laster. Kanske skeppades j√§rnet ut med dessa båtar från bukten till moderlandet Danmark i v√§ster. Ett av skeppen gr√§vdes fram och en modell av detta fartyg, det s k Galtab√§cksskeppet, finns i Galtab√§cks båtmuseum.
Natur i Gamla K√∂pstadI Tr√§sl√∂vsboken skriver Albert Sandklef om detta och påpekade att Gamla K√∂pstad inte var en stad utan en plats d√§r man k√∂pte och sålde. ?En sådan periodvis återkommande marknad beh√∂ver inte f√∂ruts√§tta någon st√∂rre permanent bebyggelse. D√§r kan ha funnits några gårdar, tillh√∂riga ortens invånare, d√§r b√∂r ha funnits några bodar, som h√∂rde till fr√§mmande k√∂pm√§n, om dessa hade f√∂r avsikt att återkomma, men f √∂ drevs handeln s√§kerligen mest i t√§lt.?
Han menade att Gamla K√∂pstads namn var ett av bevisen f√∂r att h√§r en gång var en ort, d√§r k√∂penskap bedrevs vid marknader. Men också bevis f√∂r handel, k√∂penskap och sj√∂fart, knutna till platsen.
Men de senaste åren har man ifrågasatt detta och gjort nya arkeologiska gr√§vningar d√§r man funnit att det varit bebyggelse av sådan art som man hittat i t ex staden Birka. Man har d√§rf√∂r spekulerat i om Gamla K√∂pstad t o m kan ha varit f√∂rstad till Varberg. I alla fall menar man att det funnits en stad h√§r vid kustbandet i 300-400 år.
Man menar att om man kan l√§sa naturen r√§tt ligger ledtrådarna faktiskt i √∂ppen dag. Det finns en stenmur som sv√§nger ut mot Galtab√§ckssk√§ret i lagunen Lerjan: en vågbrytare anlagd av hall√§ndska vikingar f√∂r omkring åtta hundra år sedan. Man har hittat små f√∂rh√∂jningar i beteshagens gr√§s: syllarna till en knuttimrad smedja. Och d√§runder, dolda av ett tunt lager jord - sk√§rvor från lerkrus drejade i Europa, båtnitar från forntida skeppsbyggen, ett bronssp√§nne. D√§rf√∂r menar man att Gamla K√∂pstad under sent 1100- och tidigt 1200-tal var på inget s√§tt den ensliga utpost man √§r i dag. Och att farleden h√§r utanf√∂r var j√§ttetrafikerad eftersom det h√§r var den enda naturliga hamnen från Laholmsbukten i s√∂der till Getak√§rr i norr.
Husen låg då de byggdes alldeles intill hamnbass√§ngen. Då var Galtab√§ckssk√§ret på sin h√∂jd en smal strimma - vattenlinjen gick under 1200-talet en till två meter h√∂gre √§n i dag. F√∂r vikingarnas flatbottnade lastbåtar var platsen idealisk, vilket gjorde Gamla K√∂pstad till en unik handelsplats på V√§stkusten. Men till slut gjorde landh√∂jningen Lerjan f√∂r grund och området √∂vergavs.
Naturreservat i Gamla Köpstad

Karl-Gunnar Svensson
Materialet √§r delvis h√§mtat från Tr√§sl√∂vsboken samt artiklar från HN.