Start > Orter > Södra näs

Södra näs

Kommun Varberg

Platsen ligger söder om Varbergs stad

Södra näs ligger söder om Varbergs stad

Befolkningsm√§ngd:   600 (2005, k√§lla SCB)
Area: 60 ha (999 inv/km2) (2005, källa SCB)
Tidigaste historiska källa: -
Namnet: -
Kommun: Varberg
Se på karta på eniro


Området
S√∂dra N√§s kallar vi det område som ligger norr om Tr√§sl√∂vsl√§ge, s√∂der om Apelviken och v√§ster om g:a E6:an. En del av S√∂dra N√§s kallas f√∂r Nygård.
Geografiskt √§r S√∂dra N√§s ett n√§s med lite kuperad terr√§ng ut mot N√§set, men i √∂vrigt något plant lantbruksområde. Idag √§r det till vissa delar ett sommarstugeområde med camping och småstugor √§ven om S√∂dra N√§s mer och mer blir ett område med fast befolkning.
Som gr√§ns mot Tr√§sl√∂vsl√§ge kan man s√§ga att Nygårdsb√§cken utg√∂r. Den går mitt igenom S√∂dra N√§s camping och Tr√§sl√∂vsl√§ge familjecamping.

Rödskär och Svartskär
Svartsk√§r och R√∂dsk√§rL√§ngst v√§ster ut finns ett sk√§r som kallas f√∂r Rodsk√§r eftersom berget ser r√∂tt ut. Vid sidan av sk√§ret ligger en √∂ som heter Svartsk√§r. Som kuriosa kan s√§gas att S√∂dra N√§s √§r den sydligaste delen av den bergskedja som str√§cker sig √§nda från Svalbord, ner √∂ver Norge, Bohusl√§n, G√∂teborg och Halland, l√§ngst ner ligger alltså R√∂dsk√§r och Svartsk√§r.

Historik
Historiskt sett finns det endast ett r√∂se i S√∂dra N√§s kort beskrivet i Tr√§sl√∂vsboken. Området var tidigare mest några lantbruk. Delen l√§ngst ut anv√§ndes en tid som stenbruk och det fanns upptecknat från slutet av 1700-talet att man ville anv√§nda en del av S√∂dra N√§s och Apelviken f√∂r att utverka salt från havet. Om det blev så vet vi inte, inget tyder på att det blev mer √§n en ans√∂kan om det.
Svarsk√§r anv√§ndes som hamn f√∂r båtarna i Tr√§sl√∂vl√§ge innan hamnen byggdes. Denna √∂, liksom R√∂dsk√§r anv√§ndes som betesmark i flera hundra år under h√∂sten skulle fåren samlas in till en fårfålla som syns tydligt mellan g√§rdena och havet.

Eliasas
EliasasEn av lantgårdarna har numera tagits √∂ver av Hembygdsf√∂reningen, Eliasas som fick den kringbyggda gården som donation 1999. I dag finns en bostadsl√§nga och två uthusl√§ngor kvar kring den stensatta gården. Från b√∂rjan var den fyrl√§ngad och anv√§ndes som bostad fram till 1920-talet. Tr√§sl√∂vs hembygdsf√∂rening arbetar på att återst√§lla Eliasas till ursprungligt skick. Det √§r en kulturhistoriskt betydelsefull byggnad som har bevarats och vårdats v√§l av Tr√§sl√∂vs hembygdsf√∂rening.   
Inv√§ndigt √§r Eliasas v√§l bevarad, men utv√§ndigt har en del f√∂r√§ndringar skett. Den gamla gården √§r ett intressant bes√∂ksmål f√∂r skolklasser. I ladugården finns ett loft d√§r insamlade f√∂remål, till exempel jordbruks- och fiskeredskap, f√∂rvaras.

Södra Näs camping
Norr om den sedan länge existerande campingen, Träslövsläge familjecamping, finns idag en nyuppförd utökning som kallas Södra Näs camping.

√Ėversiktsplanen
I Varberg kommuns översiktsplan sägs bl a följande om Södra Näs:
Nord√∂stra delen har helårsbebyggelse från 1980-talet samt fritidsbebyggelse som givits m√∂jlighet till konvertering till helårsbebyggelse genom nya detaljplaner. Några mindre områden med småstugor finns inspr√§ngda i bebyggelsen. Småindustrifastigheter finns mot V√§stkustv√§gen. Befintlig grupp med bost√§der √∂ster om √Ągov√§gen b√∂r kunna kvarligga och kompletteras med ett par nya tomter. Området ska nyttjas f√∂r helårsbebyggelse och viss verksamhet. Jordbruket b√∂r bestå i sådan omfattning att det inte uppstår st√∂rningar f√∂r de boende.
Flygfoto över Södra näsOmrådet mellan den grunda havsviken vid Apelviken, Svartsk√§r och Kohall utg√∂r en v√§rdefull rest av ett kusthedslandskap med relativt or√∂rd pr√§gel. Floran hyser en artrik betesberoende flora. V√§rdefullast √§r fuktheden som √§r √∂ppen och v√§lh√§vdad.

Svartsk√§r √§r en fågelrik liten √∂ med tilltr√§desf√∂rbud under h√§ckningen. Reservatet med dess våtmarker utg√∂r tillsammans med ett sammanh√§ngande område s√∂derut ett av Sveriges bidrag till CW-listan. CW-området har mycket stor betydelse f√∂r fågellivet som rast- och h√§ckningslokal.
Strandområdena b√∂r h√§vdas genom fortsatt bete. R√∂jning b√∂r ske på igenv√§xta delar. Konstg√∂dsling måste undvikas.

Det finns faktiskt tankar på en korthålsgolfbana, men anl√§ggande av denna har ej påb√∂rjats.
F√∂r√∂vrigt vill man bibehålla det √∂ppna landskapet ovan campingen, med utblickar från V√§stkustv√§gen mot havet.

Text och Bild: Karl-Gunnar Svensson