Start > Hallands natur > Vattendrag

Vattendrag

I Halland finns 4 större åar, som brukar läras ut i skolan. De är från norr till söder, Viskan, Ätran, Nissan och Lagan. Förutom dessa åar finns mindre åar bl a Kungsbackaån, Suseån, Fylleån. Många åar har även utbyggd vattenkraft eller så har de tidigare använts som drivkraft i sågverk och kvarnar, speciellt i östra delen av Halland.

Kring 3 av Hallands större åar har städer vuxit upp som utnyttjat ån för att bygga hamnar. Detta eftersom hamnar var och är en av det viktigaste kommunikationsmedlena i Halland.
Dalgångarna som åarna har bildat i Halland leder in i Småland och Västergötland. Längs dessa dalgångar har de vuxit fram viktiga vägar som var och är viktiga. Man kan säga förutom att åarna i Halland är vackra har de varit mycket viktiga i Halland ekonomiska historia.

Bild på Ätran som slingrar sig genom landskapet /Foto: Patrik LeonardssonÄtran
Ätran här till höger är floden som rinner genom
Falkenberg. Sitt ursprung har floden i sjön Åsunden, i östra Västergötland.

Nissan
Nissan här nedan är floden som rinner ut i Halmstad. Floden kommer från Småland och ursprunget är en mosse utanför Jönköping.
Bild på Nissan /Foto: Patrik Leonardsson
Bosgårdsfallet
Bild på Bosgårdsfallet i Torup /Foto: Patrik LeonardssonFörutom åarna finns det även andra vattendrag i Halland, allt från små bäckar till stora forsar. Här finns även vattenfall som Bosgårdsfallet i Torup.

Bilderna på Hallands natur är tagna av Patrik Leonardsson. På hemsida www.leonardsson.se finns fler bilder på Hallands Natur.