Start > Hallands natur > Skog

Skog

I Halland finns både lövskog och barrskog. Det är ungefär i Halland som gränsen mellan barrskog och lövskog går. Här finns stora bokskogar i söder och väster och stora barrskogar i öster och norr.

Bild på lövskog i Halland /Foto: Patrik LeonardssonI slutet på 1800-talet hade Halland inte mycket skog men skog planterades in, mestadels barrskog och idag är Halland täckt till ungefär hälften av skog.

Lövskog
Från Hallandsås upp till Varberg finns det olika lövskogar. Bl a bokskogarna i östra Varberg och bokskogarna på Hallandsås.
Barrskog
Bild på halländsk barrskog /Foto: Patrik LeonardssonBarrskog är en sentida invandrare och kom till Halland ungefär för 400 år sedan. Idag finns det en stor mängd av både blandskogar och barrskogar i Halland. De flesta barrskogar ligger i östra delen av Halland mot Småland. Denna skog används till stor del i skogsindustrin.Bilderna på Hallands natur är tagna av Patrik Leonardsson. På hemsida www.leonardsson.se finns fler bilder på Hallands Natur.