Start > Hallands natur > Naturfotohalland

Naturfotohalland

Naturfotohalland är ett fotografiskt sällskap med naturfotografer från Kungsbacka i norr till Laholm i söder, De vill med sina bilder i medverka till att stärka, förhoppningsvis väcka en fascination för den vackra men sårbara Halländska natur.

Den Halländska kusten är 40 mil lång och består av klipp och sandstränder. Klippstränderna finns i huvudsak i norra Halland. Sandstränderna finns från Varberg i norr till Laholm i söder. Halland har inte bara stränder att erbjuda sina besökare. I de östra delarna ligger det skog och sjörika områden på tröskeln till det sydländska höglandet, i kontrast mot kustbandet finns här fina fiske och strövområden som ger helt andra naturupplevelser. Och däremellan ett magnifikt slättområde, som med sin mjuka topografi genombruten av lummiga floddalar sammanbinder de konstaterande naturområdena.

Det finns mycket lite vildmark kvar i Halland. I de sista natursköna områden finns det viktiga nyckelbiotoper och rik natur som har resulterat i att det avsatts flera stora naturreservat samt att betydande delar klassats som Natura 2000 och/eller Riksintresse för naturvård.

Naturfotohalland består av ett flertal naturfotografer i Halland, deras bilder ger oss en beskrivande bild av den mångfald som Halland kan bjuda på. Låt oss hoppas att deras bilder kan få oss att inse vad som försvinner om vi inte vårdar vår natur.

Lär mer på:
http://naturfotohalland.forumportal.se