Följande sida innehåller ett antal insamlade dialektord som används eller har använts i Halland.

Återgå till registret