Öppna landskap

Halland är ett lantbrukslandskap, här finns många platta och bördiga jordar. Genom århundradena har människan förvandlat naturen, framförallt längs kusten till öppna landskap med slätter som än idag brukas som odlingsplatser för olika grödor.
I norra delen av Halland är slätterna mindre med inslag av åsar och berg, i södra delen är slätterna breda med inslag av kullar och dungar.

I början av 1900-talet bestod Halland av stora ljunghedar, men dessa har under 1900-talet ersatts av skog.

 

hastar11_sm.2

Foto: Patrik Leonardsson

Hästlandskap
Halland är ett hästrikt landskap. Hästar finner man överallt, här finns ridleder och landskapets variation erbjuder en mångfald av hästar.

Foto: Patrik Leonardsson

Foto: Patrik Leonardsson

Slätternas landskap
Längst ned mot Hallandsås finns det stora slätter med stora lantbruk och öppna landskap blandat med små lövträdsdungar och vattendrag.
Halland är än idag ett jordbrukslandskap, vilket avspeglas i landskapsbilden.