En dialekt utmärks av att den talas i ett specifikt geografiskt område och den halländska dialekten talas endast i landskapet Halland. Det ligger längs Sveriges västkust norr om Skåne och söder om Västra Götaland.

Halländskan har utvecklats ifrån det Nord Germanska språket av den urgermanska stammen som i sin tur härstammar från de indoeuropeiska språken.
Det nordgermanska språket utvecklades till en östnordiska som delades upp i bl.a. svenska och danska

Att dialekter skulle vara varianter av ett riksspråk är fel, det är snarare riksspråken som är utvecklade av dialekter. Språkforskare märker att det som vi kallar för riksspråk kommer in relativt sent i historien. De nordiska dialekterna har utvecklats självständigt.  Man säger även att riksspråken utvecklats senare under 1700 – 1800talet då kommunikationerna blir större och man tar kontakt med varandra på nya sätt. Ett exempel är radion, då man skapade en norm som alla var tvungna att lära sig och förstå. Idag så skiljer sig därför inte dialekterna så mycket på varandra, vi kan prata dialektalt i media.
Därför kan man utgå ifrån dialekterna skiljde sig mycket mer från varandra förr.

Text: Joakim Svensson, Träslövsläge