Följande sida innehåller ett antal insamlade dialektord som används eller har använts i Halland.

Halländska dialektord

Allt | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Skicka in en post
Det finns för närvarande 25 st. namn som börjar på bokstaven #.
1. Barhoad/Barhoed 2. Baoaded
Barhuvad
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Böda/bötta 2. Bøda
Laga eller reparera, lappa
Inskickat av: 1. Halland 2. Bornholm

1. Bör/Rullebör 2. Jaulbør
Skottkärra
Inskickat av: 1. Halland, Skåne, Bornholm 2. Bornholm

1. Brænne 2. Brænje
Ved, bränsle
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Bug 2. Boslash;g
Buk
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Ena 2. Eina
Ensam
Inskickat av: 1. Skåne, Bornholm 2. Halland

1. Ful 2. Faul
Fågel
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Gaba 2. Gava
Gapa
Inskickat av: 1. Halland, Skåne, Bornholm 2. Bornholm

1. Gronna 2. Gronga
Grunda
Inskickat av: 1. Skåne 2. Bornholm

1. Hava 2. Have
Trädgård, hage
Inskickat av: 1. Bornholm 2. Halland, Skåne

1. Here, Haire 2. Horra
Pojke, yngling, ogift dräng
Inskickat av: 1. Halland 2. Bornholm

1. Inkörsel 2. Indkörsla
Infart
Inskickat av: 1. Skåne 2. Halland

1. Kjælling 2. Kjælljin(g)
Kattunge
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Kje(d) 2. Kjiv
Ledsen, uttråkad
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Klena 2. Klen
Klenett
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. La va 2. La vær/vara
Låt vara, låt bli
Inskickat av: 1. Halland 2. Skåne, Bornholm

1. Lase 2. Las
Trasa
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Luga 2. Løgga
Rensa ogräs
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Lycka 2. Lyjkkja
Inhägnat jordstycke, täppa, liten åker
Inskickat av: 1. Halland 2. Bornholm

1. Nögel 2. Nøjel
Nyckel
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Bornholm

1. Pese 2. Posse 3. Påssa
Påse
Inskickat av: 1. Halland 2. Skåne 3. Bornholm

1. Pessemyra 2. Pissemyra
Röd stackmyra
Inskickat av: 1. Halland 2. Skåne, Bornholm

1. Stræte 2. Stræde
Bygata, Trång väg
Inskickat av: 1. Halland 2. Halland, Skåne, Bornholm

1. Tosing, 2. Tosse, tossa
Tokstolle, galning
Inskickat av: 1. Halland, Skåne 2. Halland, Skåne, Bornholm

1. Udkörsel 2. Udkörsla
Utfart
Inskickat av: 1. Skåne 2. Halland


Skicka in en post